Aby životopis dobře vypadal

Zaslání životopisu je zpravidla vaší prvotní komunikací s potencionálním zaměstnavatelem. Zaměřme se na životopis realitního makléře. Jak by měl vypadat, aby zaujal, a vy jste zvýšili svou pravděpodobnost získání práce na této pozici?

O životopisu

Než si zmíníme, na co by se měl člověk ucházející se o práci realitního makléře v životopise zaměřit, přiblížíme si životopis obecně.

Důležité je, aby byl životopis přehledný. Ten, komu se dostane do ruky, by se v něm měl rychle zorientovat a najít to, co ho zajímá. Pište ho fakticky a stručně. Většinou firmy vyžadují tzv. strukturovaný životopis. Není psaný ve větách. Tvoří ho pouze výčet základních údajů. Setkáte se s ním také pod zkratkou CV. Je to zkratka latinského názvu „Curriculum Vitae“.

Ve strukturovaném životopisu se uvádějí osobní a kontaktní údaje, dosažené vzdělání (školy řaďte chronologicky od nejvyššího stupně vzdělání po nejnižší, zaměstnavatel by měl vidět vaše nejvyšší vzdělání jako první), pracovní zkušenosti, cizí jazyky, práce na počítači a další znalosti a dovednosti.

Formální stránka životopisu realitního makléře

Formální stránka životopisu má zpravidla jednotnou podobu, ať už ji připravujete pro pozici realitního makléře či pro jakoukoliv jinou. V případě, že společnosti neudává své specifické požadavky, tvoří se životopis v nějakém textovém editoru, nejčastěji ve Wordu.

Posílá se prostřednictvím e-mailu společně s krátkým sdělením, případně motivačním dopisem.

Dnes už méně často (zvláště při ucházení se o pozici realitního makléře) se můžete setkat s požadavkem odeslání vytištěného životopisu poštou.

Obsahová stránka životopisu realitního makléře

To, co by mělo být v životopise, jsme si uvedli v obecné části. Ale co byste ve svém životopise měli zdůraznit, pokud chcete zvýšit pravděpodobnost, že získáte práci realitního makléře?

V případě, že jste na pozici realitního makléře již pracovali, tento fakt samozřejmě uveďte. Vhodné je uvést i další profese zaměřené na komunikaci s lidmi. Práce realitního makléře je hlavně o komunikaci. Nezapomeňte ani na organizační schopnosti. I ty jsou v práci realitního makléře podstatné.

Možná jste ve své minulosti absolvovali nějaká školení či kurzy zaměřené na asertivitu, odolnost vůči stresu, rozvoj osobnosti, právo v oblasti nemovitostí atd. To vše může přispět k vašemu úspěchu.

V České republice neexistuje škola, jejímž absolvováním byste se stali realitními makléři, ale je zřejmé, že lidé s ekonomickým vzděláním mají k tomuto oboru nejblíže. Hodí se vám rovněž vzdělání z oblasti práva či psychologie.

Nezapomeňte do životopisu uvést, jste-li aktivním řidičem. Mnohé realitní kanceláře přijímají pouze aktivní řidiče s vlastním automobilem.